Politica de Confidenţialitate şi Protecţie a datelor cu caracter personal

 

Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de VÂNZĂTOR numai în scopul declarat al acestui site.Informaţiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea şi procesarea comenzilor (accesare comandă, confirmare, facturare, livrare), eventualele promoţii şi buletine informative periodice dacă aţi fost de acord cu înscrierea la newsletter. Vânzătorul se obligă să nu facă publice şi să nu vândă bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele dumneavoastră personale, excepţie fac solicitările organelor de control abilitate.
 
Datele Vânzătorului: S.C. ANTECH SIM GROUP SRL cu sediul social în Bucuresti, Sector 2, Str. Vasile Lascar, nr.159B, înregistrată la Registrul Comerțului din Bucuresti cu nr J40/19442/2017, cod fiscal 38511983
 
ANTECH SIM GROUP SRL" colectează de la clienţii săi următoarele date cu caracter personal, cu scopurile precizate:
 
1)Date necesare facturării/livrării comenzilor, furnizate în mod voluntar, respectiv nume, prenume, adresă de facturare/livrare, telefon. Aceste date sunt partajate cu companiile de curierat: ex Fan Courier, Poşta Română etc.
 
2)Adresa de e-mail necesară clienţilor pentru accesarea propriului cont creat pe site-ul www.antechsim.ro şi pentru modificarea datelor de facturare/livrare.
 
3)Adresa de e-mail, nume şi prenume, în scopuri de marketing, respectiv pentru transmiterea prin e-mail a ofertelor şi a buletinelor de informare pentru vizitatorii care optează pentru înscrierea la newsletter. Aceste date sunt partajate cu site-uri terţe care sunt în concordanţă cu Directiva 95/46/EC, dar şi cu agenţia de marketing care gestionează campaniile pentru site-ul www.antechsim.ro. 
 
4) Toate datele cu caracter personal din e-mail-ul de confirmare comandă/formular garanţie/formular retur (respectiv adresă e-mail, nume, prenume, adresă facturare/livrare) se păstreazăîn scopul comunicării cu clientul pentru rezolvarea anumitor situaţii ce ţin de retur, garanţie ş.a.m.d
 
5) În cazul în care clientul optează pentru plata online a contravalorii comenzii/contractului, acest lucru se realizează prin soluţia integrată, ex: Mobil Pay
Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci româneşti şi străine sub siglele Visa şi MasterCard cu condiţia ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.
ANTECH SIM GROUP SRL"nu solicităşi nu stochează în niciun fel informaţii referitoare la cardul bancar al clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online. Excepţie de la această prevedere este situaţia în care ne veţi furniza detaliile contului dvs bancar pentru o rambursareîn cazul returnării unui produs, caz în care vom colecta şi prelucra aceste date.
 
6)Cookies, partajate cu: ex Google Analytics, Google Adwords şi Facebook Ads. Vă rugăm să citiţi Politica de Cookies.
Pentru toate scopurile declarate mai sus clientul trebuie să îşi dea acordul explicit pentru procesarea datelor cu caracter personal, în caz contrar scopul nu poate fi atins. Conform legii677/2001 şi a Directivei privind protecţia datelor cu caracter personal 95/46/EC, clienţii " ANTECH SIM GROUP SRL" beneficiază de dreptul de acces, intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodata, dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea acestora (dreptul de a fi uitat). Pentru exercitarea acestor drepturi, clienţii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la punctul de lucru al firmei(..) sau prin e-mail, la office@antechsim.ro" ANTECH SIM GROUP SRL" va comunica măsurile adoptate sau informaţiile solicitate, cu respectarea termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare. De asemenea, este recunoscut dreptul clienţilor de a se adresa justiţiei. Dacă unele din datele furnizate de clienţi sunt inexacte, sunt rugaţi să ne informeze cât mai curând posibil prin e-mail, la adresa office@antechsim.ro.
 
Măsuri de securitate pentru protecţia datelor cu caracter personal
1) Existenţa unei clauze de confidenţialitate în contractul angajaţilor împuterniciţi să prelucreze date cu caracter personal.
2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.
3) Certificat de securitate instalat pe serverul pe care sunt colectate datele cu caracter personal.
4) Afişarea politicii de confidenţialitate pe site-ul companiei: www.antechsim.ro 
5) Accesul la baza de date pe care sunt stocate datele cu caracter personal se face numai de către angajaţii companiei " ANTECH SIM GROUP SR"prin introducerea unui username şi a unei parole de identificare(parolele nu se afişează în clar pe monitor).
6) Conturile angajaţilor care nu mai fac parte din cadrul companiei "ANTECH SIM GROUP SRL"vor fi şterse.
7) Orice accesare a bazei de date este înregistratăîntr-un fişier de acces.
8) Datele cu caracter personal nu se stochează mai mult decât este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate.

Follow us on Facebook